Dönemlik-kredili Açıköğretim Programlarında yer alan derslere ilişkin ders kitapları, ara sınav ve dönemsonu sınavlara ait sorumluluk üniteleri aşağıdaki tablodaverilmiştir. Ara Sınavlar 6.Haftanın sonunda, Dönem Sonu sınavları ise 14. Haftanınsonunda yapılacaktır. Tablodaki AS sütunu Ara Sınav sorumluluk ünitelerini, DS sütunu ise dersin Dönem Sonu sorumluluk ünitelerini, T teorik krediyi U uygulama kredisini göstermektedir.

1.SINIF – 1. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
SOS101U
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
1-5 1-10 3 4
SİY101U
TÜRKİYE’NİN SİYASAL GELİŞMESİ
1-4 1-8 3 5
İKT101U
İKTİSADA GİRİŞ
1-10 1-20 3 5
PSİ101U
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
1-4 1-8 3 4
ÇEK101U
SOSYAL POLİTİKA
1-7 1-14 3 5
SOS105U
SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

1-4 1-8 3 4
BİL101U
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I
1-5 1-7 3 3

1.SINIF – 2. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
SOS104U
İNSAN VE TOPLUM
1-4 1-8 3 5
SİY102U
TÜRK SİYASAL HAYATI
1-4 1-8 3 4
SOS106U
BİREY VE DAVRANIŞ
1-4 1-8 3 4
ETK102U
ETİK
1-3 1-6 3 4
MNT102U
SEMBOLİK MANTIK
1-4 1-8 3 4
KÜL102U
KÜLTÜR TARİHİ
1-5 1-10 3 6
BİL102U
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
8-11 8-14 3 3


2.SINIF – 1. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
İST203U
İSTATİSTİK
1-7 1-14 3 4
SOS201U
KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ
1-4 1-8 3 4
SOS205U
TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI
1-4 1-8 3 3
SİY201U
SİYASET BİLİMİ
1-7 1-15 3 4
SOS203U
ANTROPOLOJİ
1-5 1-10 3 4
FEL207U
FELSEFE
1-6 1-12 3 4
PSİ201U
SOSYAL PSİKOLOJİ I
1-4 1-8 3 4
TAR201U
ATATÜRK

İLKELERİ VE İNKILAP

TARİHİ I

1-10 1-15 3 32.SINIF – 2. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
SOS202U
MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ
1-4 1-8 3 4
FEL202U
BİLİM FELSEFESİ
1-3 1-6 3 4
PSİ202U
SOSYAL PSİKOLOJİ II
1-4 1-8 3 4
PSİ102U
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
1-6 1-11 3 4
İŞL202U
KAMU YÖNETİMİ
1-5 1-10 3 5
FEL208U
EĞİTİM FELSEFESİ
1-3 1-5 4 6
TAR202U
ATATÜRK

İLKELERİ VE İNKILAP

TARİHİ II

16-23 16-30 3 3


3.SINIF – 1. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
SOS301U
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
1-4 1-8 3 4
SOS303U
EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
1-4 1-8 3 5
SOS305U
AİLE SOSYOLOJİSİ
1-5 1-10 3 4
SOS307U
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
1-6 1-12 3 5
SOS309U
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
1-5 1-10 3 5
SOS311U
TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
1-4 1-8 3 4
ALM301U
ALMANCA I
1-6 1-12 3 3
FRA301U
FRANSIZCA I
1-3 1-6 3 3
İNG301U
İNGİLİZCE I
1-6 1-12 3 33.SINIF – 2. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
SOS302U
SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER

1-4 1-8 3 4
SOS304U
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK
1-5 1-10 3 4
SOS306U
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
1-4 1-8 3 5
SOS308U
KENT SOSYOLOJİSİ
1-6 1-12 3 5
SOS310U
TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI

1-4 1-8 3 4
MNT302U
MANTIĞIN GELİŞİMİ
1-3 1-6 3 5
ALM302U
ALMANCA II
13-18 13-25 3 3
FRA302U
FRANSIZCA II
7-9 7-12 3 3
İNG302U
İNGİLİZCE II
1-6 1-12 3 3


4.SINIF – 1. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
SOS313U
TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ


3 5
SOS315U
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ


3 5
SOS317U
HUKUK SOSYOLOJİSİ


3 5
SOS319U
TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI


3 4
SOS321U
ÇEVRE SOSYOLOJİSİ


3 5
TÜR201U
TÜRK DİLİ I


3 3
ALM401U
ALMANCA III
Dışardan Alınan Kitap


3 3
FRA401U
FRANSIZCA III
Dışardan Alınan Kitap


3 3
İNG401U
İNGİLİZCE III


3 34.SINIF – 2. DÖNEM DERSLERİ

DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
SOS312U
TÜRK SOSYOLOGLARI


3 5
SOS314U
DİN VE TOPLUM


3 5
SOS316U
MEDYA SOSYOLOJİSİ


3 5
SOS318U
SUÇ SOSYOLOJİSİ


3 5
MNT402U
KLASİK MANTIK


3 4
TÜR202U
TÜRK DİLİ II


3 3
ALM402U
ALMANCA IV


3 3
FRA402U
FRANSIZCA IV


3 0
İNG402U
İNGİLİZCE IV


3 3